امروز پنج شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹ ۱۴:۲۵

کارگر ماهر


نوع شغل

-

دیپلم

0 سال

مرد

5 نفر

0 ریال

تمام وقت

1392/07/02

1397/12/29

محل شغل

Iran

توضیحات